Yıllık Ücretli İzinler

ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ

HİZMET SÜRESİ YILLIK İZİN SÜRESİ
1 Yıldan 5 Yıla Kadar (5 Yıl Dahil) Olanlar 14 İş Günü
5 Yıldan Fazla 15 Yıldan Az Olanlar 20 İş Günü
15 Yıl (Dahil)  ve Daha Fazla Olanlar 26 İş Günü
18 ve Daha Küçük Yaştaki İşçiler ile 50 ve Daha Yukarı Yaştakiler En Az 20 İş Günü