Muhasebe Standartları

Türkiye Muhasebe Standartları

TMS/TFRS SETİ Dosya indir(pdf&doc)
Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve (PDF) 300KB , (DOC) 241KB
TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması (PDF) 338KB , (DOC) 277KB
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler (PDF) 688KB , (DOC) 323KB
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri (PDF) 720KB , (DOC) 402KB
TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri (PDF) 274KB , (DOC) 259KB
TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler (PDF) 198KB , (DOC) 202KB
TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi (PDF) 139KB , (DOC) 104KB
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar (PDF) 293KB , (DOC) 277KB
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri (PDF) 190KB , (DOC) 116KB
TFRS 9 Finansal Araçlar (2010 Versiyon) (PDF) 1044KB , (DOC) 791KB
TFRS 9 Finansal Araçlar (2011 Versiyonu) (PDF) 1044KB , (DOC) 791KB
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (PDF) 1044KB , (DOC) 791KB
TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar (PDF) 1044KB , (DOC) 791KB
TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar (PDF) 1044KB , (DOC) 791KB
TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu (PDF) 294KB , (DOC) 289KB
TMS 2 Stoklar (PDF) 162KB , (DOC) 144KB
TMS 7 Nakit Akış Tablosu (PDF) 230KB , (DOC) 200KB
TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar (PDF) 204KB, (DOC) 137KB
TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar (PDF) 195KB , (DOC) 96KB
TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri (PDF) 168KB , (DOC) 109KB
TMS 12 Gelir Vergileri (PDF) 352KB , (DOC) 324KB
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar (PDF) 233KB , (DOC) 162KB
TMS 17 Kiralama İşlemleri (PDF) 217KB , (DOC) 152KB
TMS 18 Hasılat (PDF) 164KB , (DOC) 108KB
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (PDF) 428KB , (DOC) 477KB
TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (PDF) 159KB , (DOC) 123KB
TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri (PDF) 288KB , (DOC) 137KB
TMS 23 Borçlanma Maliyetleri (PDF) 147KB , (DOC) 70KB
TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları (PDF) 169KB , (DOC) 108KB
TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama (PDF) 173KB , (DOC) 102KB
TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar (2011 Öncesi Versiyonu) (PDF) 211KB , (DOC) 154KB
TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (2011 Versiyonu) (PDF) 211KB , (DOC) 154KB
TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar (2011 Öncesi Versiyonu) (PDF) 169KB , (DOC) 119KB
TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (2011 Versiyonu) (PDF) 169KB , (DOC) 119KB
TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama (PDF) 168KB , (DOC) 114KB
TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar (PDF) 200KB , (DOC) 137KB
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum (PDF) 327KB , (DOC) 319KB
TMS 33 Hisse Başına Kazanç (PDF) 249KB , (DOC) 184KB
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama (PDF) 190KB , (DOC) 114KB
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü (PDF) 394KB , (DOC) 346KB
TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar (PDF) 236KB , (DOC) 181KB
TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar (PDF) 296KB , (DOC) 240KB
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme (PDF) 693KB , (DOC)972KB
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (PDF) 243KB , (DOC) 192KB
TMS 41 Tarımsal Faaliyetler (PDF) 184KB , (DOC) 109KB
TFRS Yorum 1 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler (PDF) 130KB , (DOC) 59KB
TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar (PDF) 181KB , (DOC) 109KB
TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi (PDF) 147KB , (DOC) 73KB
TFRS Yorum 5 Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar (PDF) 134KB , (DOC) 80KB
TFRS Yorum 6 Özel Bir Piyasaya Katılımdan Doğan Yükümlülükler – Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler (PDF) 118KB , (DOC) 68KB
TFRS Yorum 7 TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması (PDF) 129KB , (DOC) 59KB
TFRS Yorum 10 Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü (PDF) 119KB , (DOC) 67KB
TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları (PDF) 172KB , (DOC) 96KB
TFRS Yorum 13 Müşteri Sadakat Programları (PDF) 137KB , (DOC) 58KB
TFRS Yorum 14 TMS 19 – Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimi (PDF) 148KB , (DOC) 71KB
TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları (PDF) 90KB , (DOC) 118KB
TFRS Yorum 16 Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması (PDF) 202KB , (DOC) 149KB
TFRS Yorum 17 Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı (PDF) 130KB , (DOC) 126KB
TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri (PDF) 135KB , (DOC) 88KB
TFRS Yorum 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi (PDF) 127KB , (DOC) 67KB
TMS Yorum 10 Devlet Yardımları – İşletme Faaliyetleri ile Özel Bir İlişkisi Bulunmayanlar (PDF) 107KB , (DOC) 57KB
TMS Yorum 12 Konsolidasyon – Özel Amaçlı İşletmeler (PDF) 117KB , (DOC) 65KB
TMS Yorum 13 Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler – Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan Katılım Payları (PDF) 130KB , (DOC) 87KB
TMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları – Teşvikler (PDF) 108KB , (DOC) 39KB
TMS Yorum 25 Gelir Vergileri – İşletmenin veya Hissedarlarının Vergi Statüsündeki Değişiklikler (PDF) 118KB , (DOC) 44KB
TMS Yorum 27 Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi (PDF) 142KB , (DOC) 62KB
TMS Yorum 29 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları-Açıklamalar (PDF) 120KB , (DOC) 90KB
TMS Yorum 31 Hasılat – Reklam Hizmetleri İçeren Takas (Barter) İşlemleri (PDF) 114KB , (DOC) 63KB
TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar – İnternet Sitesi Maliyetleri (PDF) 130KB , (DOC) 56KB