SGK Cezasından Nasıl Kurtulursunuz

0
1384

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ceza yediniz ama bu cezanın haksız olduğunu düşünüyorsunuz… Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Nereye, ne şekilde itiraz etmelisiniz?

Okurlarımızdan Alaattin Bey gönderdiği e-postasında, ufak bir pastane işyerinin olduğunu, birkaç hafta önce bir akrabasının kendisini ziyaret ettiğini, bu esnada SGK’dan müfettişlerin de işyerine geldiğini ve tutanak tuttuğunu söylüyor. Alaattin Bey daha sonra öğrenmiş ki gelen akrabası işçi gibi gösterilmiş ve bir sürü ceza yazılmış. Alaattin Bey de kesilen ceza için nereye itiraz etmesi gerektiğini soruyor. SGK’dan size gönderilen ceza ödeme belgesinde nereye, nasıl itiraz edebileceğiniz yazıyordur. Ama biz de köşemizden bu sorunuza cevap verelim.

İtiraz için süreniz 15 gün

SGK tarafından uygulanan idari para cezasına ilişkin dayanağın yeterli derecede açık ve sağlam olmaması veya dikkate alınması gereken bazı durumların göz önünde bulundurulmaması gibi hallerde idari para cezalarına karşı muhatap tarafından itiraz ve dava yoluna gidilebiliyor.
İdarî para cezalarına itiraz için uymanız gereken bazı süreler de var. Buna göre cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde SGK’ya itiraz edilebilir.
SGK’ya yapılan bu itiraz takibi durduruyor. Yani itiraz sonucu size tebliğ edilene kadar SGK tarafından icra veya haciz yoluna gidilemiyor.

Dilekçe nasıl yazılmalı?

Sosyal güvenlik mevzuatında itiraz dilekçesinin nasıl olacağına ilişkin herhangi bir düzenleme mevcut değil. Dolayısıyla, muhatap olan kişi itiraz dilekçesini, itirazını ve delillerini açık şekilde ifade ederek SGK’ya vermeli.
Dilekçe 15 gün içinde elden verilebileceği gibi, posta yoluyla da gönderilebilir. İtiraz dilekçesi taahhütlü posta veya APS yoluyla ile gönderilmişse, postaya verildiği tarih SGK’ya verildiği tarih olarak kabul ediliyor. Ancak adi posta veya kargo ile gönderilmişse, SGK’ya intikal ettiği tarih esas alınıyor.

Cezayı bozmak cesaret ister

Sosyal güvenlikte para cezasına yapılan itirazlar genelde aleyhte sonuçlanıyor. Sebebi de itiraz komisyonunun yapısı. İdari Para Cezası İtiraz Komisyonu, ünite amiri veya görevlendireceği yardımcısı, ilgili şef, dosya memuru ve varsa avukattan oluşuyor. İtirazlar, ilgili itiraz komisyonunda incelenerek en geç 30 gün içinde karara bağlanıyor.
Yani bir bakıma müfettişin yazdığı cezayı itiraz sonucu bozma yetkisi müfettişin denetleyebildiği kişilere verilmiş. Bu sebeple de genelde itiraz komisyonları etliye sütlüye fazla dokunmuyorlar ve itiraz başvurusunu ne olur olmaz diye reddediyorlar.

İtiraz reddedilirse mahkemeye başvurun

Tebliğ edilen idari para cezalarına karşı, SGK’ya itiraz edilmeksizin, doğrudan mahkeme yoluna gitmek mümkün değil. İdare tarafından 60 gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. Bu durumda 60 günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, idare mahkemesine dava açılabilir. SGK tarafından itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler.

Dikkat: İndirimden de olmayın

İşverenler SGK’ya idari para cezası nedeniyle itiraz ederken iki kere düşünmelerinde fayda var. Çünkü itiraz halinde peşin ödeme indiriminden faydalanılamıyor.

İdarî para cezalarının, SGK’ya itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil ediliyor. Yani peşin ödeme indiriminden faydalanmanız için itiraz etmeden önce ödemeyi yapmanız gerekiyor.

Kaynak: http://www.meydangazetesi.com.tr/sgk-cezasindan-nasil-kurtulursun

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER